revija_slika1_485_320.png

Revije

Izdajanje periodičnih publikacij.

V okviru programa vodite seznam naročnikov na publikacijo in jim izdajate poljubno število predračunov in računov.

Osnovne funkcije programa so:

  • enostaven vnos in vodenje naročnikov,
  • izpis predračuna z Univerzalnim Plačilnim Nalogom - UPN,
  • sestavljanje računov na podlagi plačanih predračunov,
  • samodejno sestavljanje predračunov za naročnike, ki se jim izteče naročnina,
  • samodejna izdelava seznama trenutno naročenih (za distribucijo),
  • razni pregledi in analize.

 

Reference izdelka