Trgo Lite

TRGO Lite je programski paket za vodenje poslovanja manjših podjetij in s.p.-jev

Funkcije programa:

  • Izhod blaga (gotovinska prodaja ali sestavljanje dobavnice, pregledi in poročila prodaje po artiklih, kupcih, obdobjih)
  • Fakturiranje (izstavljanje računov, pregled izstavljenih računov za posameznega ali vse kupce za različna obdobja, vpis datuma plačila računa, pregledi neplačanih računov, pregledi plačanih računov, pregledi izstavljenih računov po posameznih potnikih, če jih zaposlujemo)
  • Predračuni (sestavljanje in izpisovanje predračunov, oziroma ponudb)
  • Promet artiklov (pregled prometa posameznega artikla, skladiščna kartica, kontrola prometa od zadnje inventure dalje)
  • Sprememba prodajnih cen, akcijske prodaje (vnos spremenjenih prodajnih vrednosti artiklov, skupin, grup, sprememba nabavne vrednosti artiklov na konsignaciji, akcijska prodaja artiklov izbrane skupine, grupe, prikaz in izpis artiklov na akcijski prodaji)
  • Vzdrževanje šifrantov (vnos, ažuriranje, vpogled, prikaz in zapis šifranta artiklov, kupcev, dobaviteljev, tarifnih stopenj, skupin, teksti za kupčev prikazovalnik, šifrant prodajalcev oziroma potnikov, šifrant bank, kreditnih kartic, razni delovni parametri)
  • Vzdrževanje podatkov (arhiviranje, indeksiranje, restavriranje, pakiranje, prenos v glavno knjigo)
  • Pošiljanje vseh dokumentov in pregledov po e-pošti
  • Izvoz vseh dokumentov v Excel, TXT, PDF,...