E-računi

21.12.2015

Bolj ekološka, bolj ekonomična oblika papirnatega računa, t. i. e-računi, morajo, v skladu s Pravilnikom o standardih in pogojih izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke, s 1. 1. 2016 vsebovati dodatne obvezne podatke, prisotnost katerih bo Uprava RS za javna plačila strogo preverjala. Novi obvezni podatki so:

  1. matična številka kupca,
  2. vrsta računa (na primer: račun, dobropis,...),
  3. funkcija računa (na primer: original, kopija),
  4. vrsta in številka referenčnega dokumenta (na primer: pogodba, naročilo kupca,...),
  5. znesek z vsoto vrednostni postavk s popusti in DDV.