Nagradna igra "Vklopi razum, zahtevaj račun!"

05.02.2016
Nagradna igra, ki so jo prinesle davčne blagajne, "Vklopi razum, zahtevaj račun!", bo potekala v letu 2016. Žrebanje bogatih denarnih nagrad bo na vsake tri mesece, kjer bo podeljena ena nagrada za 15.000, ena za 10.000 ter ena za 5.000 evrov. Dodatno boste s sodelovanjem v nagradni igri preko mobilne aplikacije "Vklopi račun" oziroma preko odprtega portala e-Davki lahko nagrajeni s 1.000 evri. Sodelujete pa lahko tudi po pošti na naslov Finančne uprave RS s priloženimi 10 računi (izvirniki ali kopijami) različnih izdajateljev ter priloženo vašo davčno številko.
Žrebanje bo potekalo vsake tri mesece:
1 žrebanje: 31. 3.
2. žrebanje: 30. 6.
3. žrebanje: 30. 9.
4. žrebanje: 31. 12.
Namen nagradne igre je spodbujanje kupcev, da svoje račune pošiljajo na davčno upravo ter s tem pripomorejo pri omejitvi sive ekonomije.
Pravila za sodelovanje:
Vsak udeleženec mora poslati do izteka nagradne igre paket 10 računov različnih izdajateljev, pri čemer vsebina in vrednost računa nista pomembni. Vsaka fizična oseba, ki se v nagradno igro prijavi s svojo davčno številko lahko pošlje neomejeno število paketov, kjer pa je vsak račun lahko uporabljen le enkrat. V primeru, da več udeležencev pošlje isti račun, se račun upošteva pri tistem, ki ga je poslal prvi.

Račun, ki je veljaven za sodelovanje pri nagradni igri mora vsebovati podatke zahtevane z Zakonom o davčnem potrjevanju računov. Kot veljavni račun pa velja tudi račun brez oznake EOR ter račun izdan z uporabo vezane knjige računov.

Vsakemu paketu računov se dodeli številka (najkasneje en dan pred žrebanjem), ki enoznačno označuje paket računov in z njo udeleženec v nagradni igri sodeluje pri žrebanju.

Pa veliko sreče!