Nove stopnje DDV

24.06.2013
S 1.7.2013 se bosta stopnji DDV v Sloveniji povišali in bosta znašali:
- splošna stopnja 22% (do 30.06.2013 20%),
- znižana stopnja 9,5% (do 30.06.2013 8,5%).
 
Vso dobavljeno blago ali opravljene storitve do vključno 30.6.2013 se kupcem zaračuna po trenutno veljavnih stopnjah. Po 1.7.2013 pa se mora na računih upoštevati nova stopnja DDV.
 
Za uporabnike naše programske opreme Trgo smo pripravili preprosta navodila za prehod na nove stopnje DDV.