citera_slika5_380_320.png

CiTera

Strokovni podpora pri izdelavi citostatičnih pripravkov.

Poleg izdelave citostatičnih pripravkov CiTera omogoča tudi spremljanje terapij na nivoju bolnika, ali oddelka. CiTera je namenjena predvsem lekarnam, kjer poteka priprava citostatičnih zdravil. Glede na to da je program sestavljen iz različnih modulov, je možna tudi prilagoditev programa za podporo izdelave drugih raznih pripravkov.

Funkcije, ki so podprte v programu CiTera so:

  • vnos in vzdrževanje šifrantov(bolniki, diagnoze, intervencije, klinike, mejne koncentracije, način aplikacije, osebje, SOP - standardni operativni postopek, proizvajalci, protokoli, recepture, zdravila, topila, zaloga,...) 
  • vnos naročilnice (naročilnica se vnese na podlagi naročilnice iz oddelka). Na naročilnici se vnašajo naslednji podatki: klinika, št. naročilnice, datum naročilnice, bolnik (ime, priimek, roj. datum, teža, višina), protokol, zap. št. ciklusa, prvi dan terapije, št. dni terapije, diagnoza in zdravnik
  • vnos terapije na podlagi naročilnice (program omogoča avtomatsko izdelavo sheme terapije na podlagi prej definiranega protokola in podatkov o bolnikovi teži, višini in telesni površini) 
  • potrjevanje naročilnic (preden začnemo s proizvodnjo pripravkov, moram najprej potrditi oz. podpisati vse terapije)
  • potrjevanje dnevnega plana (na podlagi potrjenih terapij, program pripravi dnevni plan izdelave pripravkov; uporabnik lahko plan potrdi v celoti ali posamično; izpis dnevnega plana)
  • optimizacija porabe materiala za potrjen dnevni plan
  • proizvodnja pripravkov na podlagi optimizacije (sestavljanje proizvodnega lista; naknadno popravljanje izbranega materiala; izpis proizvodnega lista)
  • izdelava raznih poročil in pregledov.

Reference izdelka